Oksekødssagen: Kontrakter manglede i 19 ud af 55 forskningsprojekter

I mere end hver tredje rapport, som Aarhus Universitet har undersøgt efter oksekødssagen, har der manglet en kontrakt.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
AF INFORMATION FORMIDLET AF RITZAU

Aarhus Universitet har tilbageholdt for offentligheden, at der i hele 19 ud af 55 eksternt finansierede forskningsprojekter fra forskningscentret bag den omtalte oksekødsrapport har manglet en juridisk kontrakt mellem universitetet og bevillingsgiver.

Det på trods af, at Aarhus Universitet selv har afdækket omfanget af manglende kontrakter som led i en undersøgelse af 55 eksternt finansierede rapporter. Det skriver Information.

Undersøgelsen blev igangsat efter sagen om oksekødsrapporten, hvor forskere på Aarhus Universitet lod Landbrug & Fødevarer og Danish Crown påvirke en rapport om klimaaftrykket fra oksekød.

Da universitetet offentliggjorde resultatet af undersøgelsen i en nyhed på sin hjemmeside først i november, fremgik det, at der kun i tre af rapporterne var fundet "kritisable mangler". Men universitetet har ikke oplyst, at der i mere end en tredjedel af de undersøgte rapporter manglede en kontrakt.

"Det ser ikke godt ud for Aarhus Universitet," siger professor emeritus på Københavns Universitet og ekspert i forskningsetik Heine Andersen til Information: "Det er ikke særlig seriøst, at man efter oksekødsrapporten laver en undersøgelse for at se, om der er begået fejl i andre rapporter, og så tilbageholder man centrale ting, der er kommet frem i den undersøgelse."

I sin undersøgelse spurgte Aarhus Universitet specifikt forskerne bag de forskellige rapporter, om der var indgået kontrakter. Det viser en aktindsigt, som Information har fået i det spørgeskema, der ligger til grund for undersøgelsen.

Det fremgik af universitetets nyhed om undersøgelsen, at der "blandt andet ikke (har, red.) været en tilstrækkeligt klar systematik i forhold til indgåelse af kontrakter med eksterne parter".

Men først efter flere forespørgsler til universitetet fra Information har konstitueret dekan ved Science and Technology, Lars Henrik Andersen, tirsdag i denne uge oplyst, at der i 19 ud af 55 rapporter "burde have været kontrakt, men ikke er det". Han oplyser desuden, at 19 af de undersøgte rapporter har kontrakter. De resterende 17 har ikke, men ifølge Lars Henrik Andersen er det ikke relevant med en kontrakt for disse projekter. Det gælder eksempelvis, hvis rapporten bestod af en samling af indlæg til en konference, fortæller han.

Rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen har tidligere erkendt alvorligheden af manglende kontrakter i sponsoreret forskning. I en redegørelse om oksekødsrapporten til forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) skrev han, at den manglende kontrakt mellem universitetet og interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer "giver uklarhed om forskningens uafhængighed, hvilket ikke er acceptabelt og i strid med gældende retningslinjer".

Også Kurt Nielsen, som er prodekan ved Science and Technology på Aarhus Universitet, har betonet vigtigheden af, at der i forskningssamarbejder med ekstern finansiering er en klar kontrakt om, "hvad opgaven er, og hvem der gør hvad i projektet."

"Men det har der ikke været i alle tilfælde," har Kurt Nielsen sagt i et interview med universitetsavisen Omnibus.

Sagen er "alvorlig", siger professor emeritus Heine Andersen. For flere af de fejl, som Aarhus Universitet har begået, ville formentlig ikke være sket, hvis der havde været en klar kontrakt, mener han.

Heine Andersen påpeger, at der ifølge Den danske kodeks for integritet i forskning bør indgås aftaler om, »hvordan ansvarlig forskningspraksis« sikres.

"I forskningssamarbejder skal der være en kontraktlig aftale, som dikterer, hvordan projektet og samarbejdet skal styres og reguleres. Det sikrer forskernes frihed og råderet over processen. Hvis der ikke er en kontrakt, risikerer man, at forskningsfriheden ikke respekteres," siger Heine Andersen.

Han mener, at Aarhus Universitet "helt klart" burde have gjort klart, at universitet har forsømt at lave kontrakter i 19 ud af 55 rapporter, samt hvilke rapporter der er tale om. "Det er en helt central oplysning," siger han.

"Det er en klar fejl"

Konstitueret dekan Lars Henrik Andersen anerkender vigtigheden af kontrakter, når universitetet laver forskning med ekstern finansiering.

"Miseren er jo, at mange af de her fejl kunne være være klaret, hvis der havde været en ordentlig kontrakt. Det er det, vi arbejder frem imod. Men det kontraktlige forhold er jo ikke det samme som forskningsresultatet. Der må vi lige skelne lidt," siger han.

Lars Henrik Andersen henviser til, at 34 af de 55 undersøgte rapporter er blevet suppleret med et digitalt indstik, som skal sikre en fyldestgørende beskrivelse af samarbejdet mellem universitetet og de eksterne samarbejdsparter. Men de manglende kontrakter er "ikke er noget, man har deklareret i indstikkene, fordi den deklaration forholder sig til indholdet af rapporten. Kontrakter er noget bagvedliggende jura," forklarer den konstituerede dekan.

Hvorfor har I ikke fremlagt, hvor mange rapporter der manglede kontrakt, og hvilke rapporter det drejer sig om?

"Da vi præsenterede rapportens konklusioner, udmeldte vi, at der var et generelt problem. At der ikke var kontrakter på alt, hvad der skulle være kontrakter på. Det var noget af det, vi aktivt gav en udmelding på."

Men hvorfor har I så ikke deklareret, at der i 19 ud af 55 tilfælde ikke var kontrakt?

"Det er en klar fejl, at der ikke har været kontrakter bag alle rapporter. Dette er ikke inkluderet i indstikkene, da disse alene vedrørte det faglige indhold og manglende oplysning om samspil med eksterne parter."

I regner det heller ikke med som alvorlige fejl og mangler. Hvorfor ikke?

"Det der med alvorlige fejl. Uanset om du kører over for rødt eller gult i et lyskryds, er det alvorligt"

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet er tidligere blevet kritiseret af udenforstående eksperter for at være både uigennemskuelig, mangelfuld og problematisk. Eksperterne vurderede, at der udover de manglende kontrakter reelt er tale om flere alvorlige fejl og mangler i de undersøgte rapporter, end hvad universitetet hævder.

(Denne artikel er videreformidlet af Ritzau Bureau på vegne af Information.)

Forfattere af udskældt oksekødsrapport: Der var transparens

Jurister kritiserer Aarhus Universitet for at tilbageholde dokumenter 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også