AgriWatch

Bæredygtigt Landbrug taber injuriesag

En udtalelse om kvælstofudledning fik Bæredygtigt Landbrug til at sagsøge vandmiljøforsker Stiig Markager. (Opdateret)

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Krænkede forsker Stiig Markager danske landmænds ære, da han skrev et debatindlæg om kvælstofudledning i 2019?

Var hans udsagn usandt, og overskred han ytringsfrihedens grænser ved at skrive indlægget, som blev bragt i Berlingske?

Det har Retten i Hillerød taget stilling til i en injuriesag mod professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet.

Sagen var anlagt af lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Fredag har retten afsagt dom i den opsigtsvækkende sag - og afgørelsen er faldet ud til Stiig Markagers fordel. Han frifindes for alle anklager.

Sagen drejer sig om følgende udsagn:

"Den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010, (data fremgår af rapporten Vandløb 2017) efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant."

Det var en ærekrænkende og ukorrekt påstand, mente Bæredygtigt Landbrug, som efter offentliggørelsen af indlægget i Berlingske anlagde en privat straffesag mod Stiig Markager.

Kvælstof er skadeligt for vandmiljøet og udledes primært fra landbruget. Netop derfor er spørgsmål om kvælstofudledning tæt knyttet til landbruget.

Men modsat Bæredygtigt Landbrug mener Retten i Hillerød ikke, at Stiig Markagers påstand om stigende udledning af kvælstof var udokumenteret.

Retten skriver i sin begrundelse for dommen, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data.

Desuden var påstanden fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en "berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse".

Endelig mener retten ikke, at Markagers debatindlæg kunne anses for at være møntet på Bæredygtigt Landbrug og organisationens medlemmer.

"Professorens udtalelse var derfor ikke egnet til at krænke nogens ære," skriver Retten i Hillerød i sin begrundelse for dommen.

Stiig Markagers udsagn bygger på den årlige miljørapport Novana, som Aarhus Universitet laver for Miljø- og Fødevareministeriet.

Forskeren kom frem til sin påstand om en kvælstofstigning på 700 ton per år ved at lave beregninger på rapportens bagvedliggende data.

Frifindelsen af Stiig Markager kommer kort tid efter, at medlemmer af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance antændte en debat om forskeres ret til og mulighed for at udtale sig offentligt om deres forskningsfelt.

Eksempelvis er migrationsforskning blevet beskrevet som pseudovidenskab og aktivisme, og navngivne forskere er blevet kritiseret af politikere fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti for at være politisk farvede.

Retten i Hillerød lægger i sin afgørelse netop vægt på, at det er vigtigt, at forskere deltager i den offentlige debat og deler deres viden.

"Retten bemærkede, at universiteterne har forskningsfrihed, og at forskningsresultaterne skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universiteterne skal desuden udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat," skriver retten i sin afgørelse.

Mere fra AgriWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FødevareWatch