L&F anker dom for konkurrence-overtrædelse

Retssagen om opsigelsen af Holger Bøgebjerg Sørensens virksomhed som omsætter af avlsgrise skal for landsretten.
Foto: Mik Eskestad
Foto: Mik Eskestad

Retssagen om hvorvidt Landbrug & Fødevarer brød konkurrenceloven, da organisationen opsagde Holger Bøgebjerg Sørensen som omsætter tilbage i 2015, skal ud i endnu en runde.

Denne gang i Østre Landsret. Det fremgår af Sø- og Handelsrettens domsoversigt, at sagen den 20. februar er blevet anket. Efter AgriWatchs oplysninger er det Landbrug & Fødevarer, der har anket for en ny bedømmelse. 

Organisationen blev i februar ved Sø- og Handelsretten dømt for at have brudt konkurrenceloven, da selskabet Porc Ex Breeding blev opsagt som omsætter af avlsgrise tilbage i 2015.

L&F brød konkurrenceloven: Skal betale erstatning til omsætter

Porc Ex Breeding, der i dag har skiftet navn til Stamina A/S, havde krævet 197 mio. kr. i erstatning, fordi ejer Holger Bøgebjerg Sørensen og hans advokater mente, at selskabet var blevet uretmæssigt udkonkurreret frem for at blive opkøbt, sådan som andre selskaber blev, da L&F dannede Danbred med den nye struktur for Danavl.

Nu starter retssag: Tidligere omsætter kræver 200 millioner af L&F efter opsigelse

Brød loven fra 2015 til 2017

Dette fandt retten ikke bevist, men dømte L&F til at betale erstatning på 4 mio. kr. til Stamina, fordi L&F brød konkurrenceloven fra 2015 til 2016. Dermed mistede Stamina indtjening, lød det i dommen.

”Retten lægger til grund, at indtil det nye DanAvl-system var en realitet, var Landbrug & Fødevarer i henhold til konkurrencelovgivningen pligtig at have en omsætteraftale med Porc Ex Breeding A/S, medmindre der forelå særlige omstændigheder. Retten finder, at det forhold at Porc Ex Breeding A/S ikke ville være agent i det nye DanAvl-system, som var begrundelsen for Landbrug & Fødevarers opsigelse af omsætteraftalen til udløb den 1. august 2016, ikke udgør en sådan særlig omstændighed, at der kunne ske opsigelse af aftalen, uden at det ville være i strid med konkurrencelovgivningen,” lyder det i dommen, der fortsætter:

”Det bemærkes herved, at denne begrundelse for opsigelsen har en sådan tilknytning til sagens konkurrenceretlige spørgsmål, herunder om udnyttelse af dominerende stilling, at det ikke kan anses for alene at være et aftaleretligt spørgsmål. Opsigelsen af omsætteraftalen til udløb den 1. august 2016 findes derfor at have været i strid med konkurrencelovgivningen.”

Dommerne bemærkede, at man fastsatte erstatningen efter, hvad det daværende Porc Ex Breeding mistede i indtjening i perioden fra opsigelsen af omsætteraftalen i 2016 og frem til, at den nye Danavl-struktur var på plads i 2017. Her havde Holger Bøgebjerg Sørensens advokater forlangt, at erstatningen i stedet skulle have værdisat Porc-Ex Breedings virksomhed som udgangspunkt.

Stamina bliver dog dømt til at betale 1,627 mio. kr. i sagsomkostninger til L&F. Det skyldes, at Stamina ikke fik medhold i sin væsentligste påstand om, at L&F ønskede at overtage hele Porc-Ex Breedings forretning.

Landbrug & Fødevarer har anket hele sagens indhold - også punkterne om, at en række udtalelser fra Holger Bøgebjerg Sørensen skal kendes ”ubeføjede”.

Blandt andet udtalelse om, at ”Landbrug & Fødevarer genindfører ulovlig monopoltilstand” havde organisationen forsøgt at få dømt Holger Bøgebjerg Sørensen for at have fremsat på sin hjemmeside i forbindelse med opsigelsen af omsætter-aftalen. 

Stamina blev desuden ved Sø- og Handelsretten frikendt for at have overtrådt markedsføringsloven, sådan som L&F’s advokater ellers havde forlangt.

Holger Bøgebjerg Sørensen, ejer af Stamina A/S, har ikke ønsket at kommentere anken og den altså fortsat verserende sag. Ej heller har Landbrug & Fødevarer nogen kommentarer pt., oplyser presseafdelingen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også