AgriWatch

Nyt projekt: Kunstig intelligens og droner skal reducere landbrugets CO2-udledning

Kunstig intelligens i samarbejde med droner skal som led i et nyt projekt støttet af Innovationsfonden bruges til at kortlægge og analysere Danmarks tørveområder.

Foto: Mads Nissen

Lavbundsområderne og deres rolle i landbrugets udledning af CO2 er kommet i fokus, og derfor skal der udvikles nye teknologier og metoder til at kortlægge og analysere dem bedst muligt.

Det er i hvert fald målet med det nye projekt "ReDoCO2", som flere danske virksomheder, myndigheder og universiteter står bag, og Innovationsfonden har støttet med 24,3 mio. kr.

Det skriver Aarhus Universitet og Innovationsfonden.

Store dele af Danmarks landbrugsjord består af tørvejord, som i sin tid er blevet drænet og brugt til landbrugsjord. Men i dag er det prioriteret at genetablere dem for at nå 2030-klimamålene.

Problemet er, at der mangler viden om kulstofmængden i jorden. Det har en betydning i forhold til at finde den jord, hvor vådlægning og udtagning af landbrug giver størst værdi i CO2-regnskabet.

For når et tørve- eller lavbundsområde bliver drænet, kommer der ilt til de tidligere iltfattige jorde, og det betyder, at områder, der tidligere ophobede CO2, i stedet bliver kilder til udledning af drivhusgassen.

Det fortæller sektionsleder Mogens Greve fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

"Men hvis vi tager tørvejorderne ud af landbrugsdriften igen, stopper dræningen og vådlægger arealerne, så er det faktisk muligt at bremse udledningen af CO2 fra de her kulstofrige jorde og igen binde CO2," siger han

Målet er i den forbindelse, at geofysiske sensorer monteret på droner kombineret med forskellige data og kunstig intelligens skal bruges til at udvikle en metode til at kortlægge områderne. På den måde estimeres deres aktuelle CO2-udledning mere præcist.

"Vi ser virkelig frem til at komme i gang med projektet, som er meget aktuelt i forbindelse klimadiskussionen, og ikke mindst i forbindelse med de mange penge der fremover skal bruges på at udtage landbrugsjord," siger Niels-Peter Jensen, projektleder og adm. direktør i IGIS, der er en af partnervirksomhederne.

Projektet forventes at få "betydelig økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig indvirkning". Han mener desuden, at kommercielle partnere får mulighed for at videreudvikle deres kompetencer og teknologier fra de sidste 15-20 års danske grundvandskortlægning.

"Hvor vi indtil nu har arbejdet med undergrunden ned til 3-400 m dybde, skal vi nu til at kigge detaljeret på de øverste 5-8 m. Her åbner der sig også et helt nyt marked, som ingen har haft fokus på før," siger Niels-Peter Jensen.

ReDoCO2 har et samlet budget på 32 mio. kr. og løber til og med udgangen af 2024. Samarbejdspartnerne tæller Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Region Midtjylland, IGIS og Skytem.

Det er planen, at partnerne skal udvikle og afprøve screeningsværktøjet på tre udvalgte pilotområder:

Termestrup Enge, Nørreådalen og Store Vildmose

Mere fra AgriWatch

Politisk flertal afsætter 850 millioner til Power-to-X

Industrien bifalder bred politisk aftale om at afsætte en lille milliard til den danske deltagelse i EU's grønne brintprojekt. Den endelige udvælgelse af projekter ventes inden for uger, hvor et projekt om grøn ammoniak er med i opløbet.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FødevareWatch