AgriWatch

Tre organisationer vil have styrket indsats for udtagning af lavbundsjord

Danmarks Naturfredningsforening, KL og Landbrug & Fødevarer lancerer fælles tiltag, der skal effektivisere indsatsen for at tage lavbundsjorde ud af drift.

Foto: Landbrug & Fødevarer

Danmarks Naturfredningsforening, KL og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om en plan, hvor organisationerne peger på tiltag, der skal styrke mulighederne for og sikre udtagning af lavbundsjord.

Det sker som følge af regeringens udspil på området, som kom på banen, da landbrugsminister Rasmus Prehn (S) lancerede regeringens bud på CO2-reduktioner i landbruget.

Det skriver organisationerne i en pressemeddelelse.

Konkret peger parterne på, at der er behov for at styrke samarbejde på tværs af myndigheder og landbruget. Samtidig skal de aktører, som arbejder for at udtage landbrugsjord, have bedre værktøjskasse, der som minimum er lige så god, som den kommunerne har brugt til vådområdeindsatsen, der skal sikre bedre vandmiljø.

Fire indsatser skal hjælpe

De tre organisationer vil have et styrket samarbejde mellem aktørerne inden for udtagning af lavbundsjord samt en national lokale styregrupper, som skal sikre optimale rammevilkår, fremdrift og involvering af alle relevante parter.

Dertil vil parterne have afsat statslige midler til at styrke den kommunale udtagningsindsats, så kommunerne også får ansvar for større lavbundsprojekter.

Ifølge organisationerne skal staten afsætte midler til en udtagningskonsulentorganisation, der på tværs af ordninger for både CO2- og kvælstofreduktion kan lopsøge og tage den tidlige dialog med lodsejere. Udtagningskonsulenterne skal især have fokus på de mindre projekter.

Slutteligt peger organisatiorne på, at der gives bedre redskaber til planlægning og udførsel af lavbundsprodukter. For eksempel skal der være tilbudspuljer til udgifter til projektledelse, jordfordeling samt køb og salg af projektjord til markedsværdi.  Ligesom parterne foreslår kompensation for faktisk værditab, pulje til afværgeforanstaltninger og natur-tilskudsordninger finansieret af nationale midler.

Frivillighedens vej

"Jordudtagning skal ske frivilligt og fornuftigt og kræver derfor meget høj grad af involvering af de pågældende jordejere helt fra start. Det viser al erfaring," siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i meddelelsen.

KL's formand for Miljø- og Forsyningsudvalget, Birgit Stenbæk supplerer:

"Kommunerne har mere end 10 års erfaringer med at reducere kvælstof i vandmiljøet, som også kan bruges aktivt til at sænke CO-udslip fra lavbundsjorder. Ligesom erfaringerne kan sikre samspil med de andre indsatser, så vi samlet får mest værdi ud af projekterne. Udtagningen sker ikke af sig selv. Der er brug for, at nogen sikrer handling. Kommunerne har vist, at de kan løfte den opgave med de rette redskaber. Derfor er kommunerne centrale for at nå klima- og kvælstofmål, men det kræver, at vores rolle styrkes," siger hun i meddelelsen.

Regeringen har afsat 2,7 mia. kr. national finansiering til udtagning af landbrugsjord med de sidste to finanslove. Det svarer til ca. 20.000 hektar.

Landmænd har ansøgt om udtagning af 1100 hektar lavbundsjord i ny pulje

Nyt vandsamarbejde vil reducere sprøjtegift i grundvandet

Ny rapport: Mere natur kan øge husdyrproduktionen i Danmark 

Mere fra AgriWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FødevareWatch