AgriWatch

To iværksættere vil estimere sig til landbrugssucces

To erfarne herrer inden for statistisk dataanalyse har i nogle år arbejdet på fundamentet for virksomheden Iqinabox. Firmaet forventer at opnå succes ved at estimere udviklingen af data i husdyrproduktioner og effektivisere produktiviteten. 

Fra venstre: Nils Toft og Thomas Nejsum Madsen | Foto: PR-foto Iqinabox

Allerede i slutningen af halvfemserne udviklede Thomas Nejsum Madsen nogle af de statistiske metoder, der i dag danner grobunden for iværksættervirksomheden Iqinabox.

"Problemet var dengang, at computerteknologien ikke var til at lave de beregninger, vi kan nu, hvor vi har mulighed for at lave cloudbaseret software. Desuden er der i landbrugene mere IT-infrastruktur, hvilket giver os nemmere adgang til data," siger Thomas Nejsum Madsen, adm. direktør og medejer af Iqinabox til AgriWatch.

Virksomheden blev stiftet i april 2017 af Thomas Nejsum Madsen, der er uddannet jordbrugsøkonom og har skrevet Ph.d. om statistisk overvågning af husdyrproduktion. Han fik dog hurtigt selskab af Nils Toft, der tidligere professor på DTU og minoritetsmedejer af virksomheden.

Vi oplever enorm interesse, for det vi laver, også fra udlandet

Thomas Nejsum Madsen, stifter og medejer, Iqinabox

Iqinabox samler data fra forskellige kilder ud fra enkelte landbrug, slagterier og i forhold til foder. Virksomhedens statistiske modeller estimerer derefter produktiviteten dynamisk - hvilket vil sige tæt på realtid.

"Det er forskriften, men der ligger forholdsvist meget nedenunder. En af de store forskelle ved vores system er, at inden for landbrug laves opgørelser for produktiviteten kvartalsvist eller årligt, men vores modeller estimerer produktiviteten hver gang, der er nye data og nye informationer – hvilket er dagligt," siger Thomas Nejsum Madsen.

Nytteværdi for landmanden

Ifølge Thomas Nejsum Madsen er der flere parametre, hvor blandt andet landmænd kan få gavn af at benytte Iqinabox' estimater.

"Landmanden kan hele tiden følge sit performanceniveau for den daglige tilvækst, og der kan for slagterier være fordel i at vide, hvor hurtigt grisen vokser i forhold til at lave prognoser for slagtning. Vi kan også lave beregninger på tværs af enkelte landbrug og besætninger og se tendenser og vurdere staldsystemers effektivitet," siger direktøren.

Han påpeger, at virksomheden vil inddrage flere parametre i beregningerne i kommende faser for softwaren. Lige nu er virksomheden software for dynamisk tilvækst hos dyrene, der arbejdes med i samarbejde med Danish Crown, i første fase.

Men selv det ene parameter, kan hurtigt skabe værdi i landbrugene, påpeger stifteren.

"Det handler om daglig tilvækst og vurdere KPI og performanceparametre. En rådgiver fra f.eks. Danish Crown kan se effekten af ændringer ret hurtigt, da han via vores beregninger kan vurdere om tilvæksten går op eller ned et kvartal eller to kvartaler før, det sker."

Med de flere parametre, der i fremtiden skal inddrages, vil virksomheden kigge på alt i input og output i en produktion og dermed danne et billede af produktiviteten.

Praktisk og teoretisk

Selv om Iqinabox er en iværksættervirksomhed, står ejerduoen bag med lang erfaring inden for statistiske metoder og husdyrproduktion.

Og for Thomas Nejsum Madsen, der er majoritetsejer i firmaet, går koblingen mellem praktisk erfaring og teoretisk videnskab op i en højere enhed i det daglige arbejde.

Der findes ikke noget lignende, og det bringer meget stor nytteværdi for landmændene

Thomas Nejsum Madsen, stifter og medejer, Iqinabox

"Jeg gik den her vej, fordi jeg har en speciel baggrund i og med, at jeg er uddannet landmand og har arbejdet i svineproduktion. Jeg er uddannet på landbrugshøjskolen som jordbrugsøkonom og har efterfølgende skrevet PHD med udvikling af dynamiske modeller til overvågning. Jeg har hele tiden lavet koblingen mellem praktisk erfaring og tungt teoretisk modelarbejde. Alt jeg har lavet, er drevet af at koble de to ting," siger Thomas Nejsum Madsen.

Han påpeger, at han og Nils Toft har arbejdet på at sikre, at konceptet fundament var holdbart. Derfor er arbejdet med at nå ud med koncepterne først for alvor startet i 2019, hvor direktøren forventer at nå en bruttofortjeneste på 3 mio. kr. og et positivt resultat.

Thomas Nejsum Madsen påpeger, at virksomheden er en startup, hvorfor der ikke bruges meget tid på at tænke på de økonomiske resultater for nuværende.

"Vi har hver især haft faglige spor og arbejdet med data gennem mange år, så det her er kulminationen på det hele, hvis vi kan gøre det til en kommerciel succes. Det er et utroligt spændende arbejde," siger Thomas Nejsum Madsen.

Erfarne iværksættere

Direktøren understrejer, at al den viden og erfaring han og Nils Toft har samlet de sidste tyve år er samlet i Iqinabox' cloudbaserede løsninger ud fra de nyeste metoder.

De to ejere skrev Ph.d. samtidig og arbejdede med de samme modeller inden for svineproduktion tilbage i 1996-97.

Efter at Thomas Nejsum Madsen i flere år havde arbejdet med statistiske analyser og i 2017 solgte størstedelen af virksomheden TNM IT til DLG, der siden har skiftet navnet til DLG Connect, var det tid til noget nyt.

Foto: PR-foto Iqinabox
Foto: PR-foto Iqinabox
 

"Nils var professor på DTU, og jeg havde solgt en virksomhed og skulle starte på noget nyt. Jeg startede virksomheden og søgte støtte til et projekt og ret hurtigt kom Nils med," siger Thomas Nejsum Madsen.

Arbejder i to spor

Iqinabox arbejder i to spor, hvor det ene er i samarbejde med Danish Crown, hvor der anvendes big data til at beregne dynamisk effektivitet.

Dertil arbejder virksomheden også med et IoT-koncept, hvilket vil sige at små computerenheder taler sammen og samler data. Firmaet bruger indtil videre konceptet i svineproduktionen, hvor der kan måles på grisene i realtid. Vand og foderoptag samt alarmer og grisenes trivsel kan overvåges på timebasis.

"Vi sender en boks ud på gården og monterer vandmåler derude med pulsgiver for hver staldsektion. Det forbindes til IoT og til foderanlæg og så sender boksen data hjem til en database hver time. Så har vi en app, hvor du kan få et øjebliksbillede på, hvordan det går og få alarmer," siger Thomas Nejsum Madsen.

Virksomheden IoT-koncept er fortsat prototyper, mens firmaet er i drift med dynamisk tilvækst. Firmaet har i et år kørt tests for et stort antal svinebesætninger og abrjeder nu på den første kommercielle version af IoT-løsningen. En løsning, der ikke var mulig, før teknologi kunne følge med.

"Der blev udviklet et kommercielt produkt tilbage omkring år 2000 som hed Farmwatch, hvilket var baseret på noget i min PHD, men det blev aldrig nogen succes, fordi IT-strukturen ikke understøttede konceptet. Det gør den nu primært via IoT-teknologi og cloudbaseret hosting," siger Thomas Nejsum Madsen.

Efterspørgsel fra udlandet

Inden for overvågning af data i husdyrproduktioner er Iqinabox ikke eneste spiller på markedet. Blandt andet har Seges udviklet konceptet Dashboard, der samler data fra husdyrproduktioner og giver et overblik.

Ifølge Thomas Nejsum Madsen er den store forskel på de to systemer, at Iqinabox også arbejder med statistiske modeller og dermed kan estimere blandt andet tilvækst.

"Vi har fået valideret systemet til dynamisk tilvækst af Seges, der har konkluderet at udregninger med forsøgsdata i blindtest rammer inden for få pct. af den eksakte tilvækst," siger Thomas Nejsum Madsen og tilføjer:

"Vi oplever enorm interesse, for det vi laver, også fra udlandet. Der findes ikke noget lignende, og det bringer meget stor nytteværdi for landmændene. Vi arbejder på at få forskellige partnere og få løsninger uden for Danmarks grænser, men det er ikke noget, vi kan afsløre endnu."

Thomas Nejsum Madsen påpeger dog, at udlandet især har stor efterspørgsel inden for kvægområdet, som ifølge direktøren er godt kørende i Danmark via Seges. Derfor har det i Danmark været svinesektoren, virksomheden gik ind i i stedet for kvægområdet.

"Vi har set største potentiale i Danmark, da man allerede har en centralisering af data, hvor man regner på tværs af data via kvægdatabasen. Det kan man ikke nødvendigvis i udlandet. Danmark er godt stillet og i svinesektoren alene, er der så store gevinster at hente, at det er det, vi har valgt at fokusere på," siger Thomas Nejsum Madsen.

Direktøren understreger, at Iqinabox har fuldt fokus på svinesektoren samt kvægsektoren i udlandet. Dog har firmaet også nogle projekter omkring norsk lakseproduktion.

Iqinabox er med ejerne inkluderet i alt tre medarbejdere.

Mere fra AgriWatch

Cheføkonom: Flere landbrug bliver skubbet hen mod kanten

De stigende omkostninger presser nu efterhånden danske landmænd så meget, at det er alvorligt, ifølge cheføkonom i L&F. Tre kriser oveni hinanden og eksploderede energipriser tvinger landmænd til at sende omkostningerne videre.

Læs også

Seneste nyt

AgriWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FødevareWatch