AgriWatch

Store landbrugsvirksomheder skærper fokus på sexisme og krænkende adfærd

Den seneste tids debat om sexisme og anden krænkende adfærd har fået flere af landets største landbrugsvirksomheder til at ændre eller præcisere procedurer på området. Oplysningskampagner og whistleblower-ordninger er blandt tiltagene.

Genrefoto | Foto: Colourbox

De største danske landbrugsvirksomheder melder om få eller slet ingen sager omhandlende krænkende adfærd.

Alligevel har flere selskaber ændret eller præciseret procedurer på området. Det viser en rundspørge, som AgriWatch har foretaget blandt ni store landbrugsvirksomheder.

Et af selskaberne, der har skærpet retningslinjerne, er DLG.

Modtag AgriWatchs nyhedsbrev gratis!

"Vi har inden for det seneste år haft en enkelt sag omhandlende anden krænkende adfærd. Sagen verserer fortsat, og da der er tale om en personalesag, kan vi af hensyn til sagens parter ikke komme ind på de nærmere detaljer," skriver Anette Papuga, HR-chef i DLG, i et skriftligt svar til AgriWatch.

Hun tilføjer, at koncernen derudover er bekendt med en sag, der ligger længere tilbage.

"Af hensyn til sagens parter ikke komme ind på de nærmere detaljer, men vi kan sige så meget, at den ville være blevet håndteret anderledes i dag," forklarer hun.

Hvis en medarbejder hos DLG oplever sexistisk eller anden krænkende adfærd, kan vedkommende henvende sig til HR-afdelingen, en leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Den seneste tids offentlige debat om emnet medført, at grovvarekoncernen har skærpet sig fokus at guide både medarbejdere og ledere, så de ved, hvordan de skal agere, hvis de bliver udsat for, er vidne til eller bliver orienteret om sexistisk eller anden krænkende adfærd.

"Det gør vi ved at lave et review af vores politikker på området, så vi er sikre på, at alle medarbejdere er trygge ved, hvem de kan henvende sig til og få hjælp fra. Desuden er vi i gang med at forberede en intern oplysningskampagne, hvor formålet er at sætte fokus på vores politikker på området, så ingen er i tvivl om, hvordan de skal agere, og hvad vi anser for at være acceptabel adfærd," skriver HR-direktør Anette Papuga.

Thise, Tican og Danpo har ikke besvaret henvendelsen fra AgriWatch.

Danish Crown har afskediget medarbejder

Også hos Danish Crown har der været konkrete sager om krænkende adfærd, der har haft arbejdsretlige konsekvenser.

"Vi har gennem de seneste fem år haft nogle enkeltstående tilfælde af krænkende adfærd i Danish Crown. Vi har ikke ført en konkret statistik, men det er mindre end fem sager," skriver Jens Hansen, kommunikationschef i Danish Crown.

"Medarbejderen er enten blevet afskediget eller i mildere tilfælde fået en skriftlig advarsel, hvor det utvetydigt er gjort klart, at medarbejderen vil blive afskediget, hvis noget lignende sker igen," uddyber han.

Slagterikoncernen har i foråret lagt sidste hånd på en ny politik i forhold til både krænkende adfærd og mobning, der blandt andet indeholder en vejledning i, hvad man gør, hvis man som medarbejder i Danish Crown er blevet udsat for mobning eller andre former for krænkende adfærd.

"Udrulningen er blevet forsinket pga. corona, da det er planen at kickstarte den ved at samle alle ledere til en grundig gennemgang," skriver Jens Hansen, der oplyser, at Danish Crown har gennemgået den nye politik og sikret, at der i formuleringerne er tilstrækkelig fokus på netop sexisme og krænkende adfærd.

Oplysningskampagne på vej

Arla oplyser, at koncernen ikke vil svare på konkrete spørgsmål, fordi de af andelsselskabet betragtes som personalesager.

"Vi oplever generelt meget få sager om krænkende adfærd på tværs af vores globale forretning. Men en sag er selvsagt en sag for meget," skriver Ola Arvidsson, HR-direktør i Arla.

Han betoner, at Arla naturligvis har nultolerance over for krænkende adfærd og blandt andet har en anonym whistleblower-ordning.

I landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har der inden for de seneste fem år været enkelte sager om krænkende adfærd, der er kommet til kendskab hos HR-afdelingen.

"I de pågældende sager har HR været i dialog med de berørte medarbejdere, som ikke ønskede at gå videre med sagerne, hvilket vi respekterede. Den seneste tids debat om emnet har dog også for os – som for mange andre – været en øjenåbner på dette område," skriver Camilla Brehn Suhr, koncern HR-chef i Landbrug & Fødevarer.

Hun fortæller, at organisationen på baggrund af den seneste tids debat har haft en drøftelse af problematikkerne i samarbejdsudvalget, hvor der var "opbakning til retningslinjerne og politikken på området, og hvor det blev tydeliggjort, hvem man som medarbejder kan tage fat i, hvis man udsættes for upassende adfærd."

Grovvareselskabet Danish Agro og frøkoncernen DLF oplyser til AgriWatch, at de ikke har haft sager om krænkende adfærd i de seneste år. Begge selskaber betoner, at de er tilfredse med de nuværende procedurer, der selvfølgelig indeholder en nultolerance over for krænkende adfærd.

Mere fra AgriWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

AgriWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FødevareWatch